sansom / tags / people & blogs

Tagged with “people & blogs” (2)

 1. 1. NEDĚLE POSTNÍ 2021

  P. Josef Prokeš

  1. čtení – Gn 9,8-15 Boží smlouva s Noemem zachráněným od potopy.

  Čtení z první knihy Mojžíšovy.

  Toto řekl Bůh Noemovi i jeho synům: „Uzavírám smlouvu s vámi i s vašimi potomky, a se všemi živými tvory u vás: s ptáky, s veškerou krotkou i divokou zvěří země, se vším, co vyšlo z archy, se všemi živočichy země. Uzavírám s vámi smlouvu: Nic, co má tělo, nebude už zahubeno vodou potopy, už nepřijde potopa, aby zpustošila zemi.“ Bůh dodal: „Toto je znamení smlouvy, které zřizuji mezi sebou a vámi i mezi každým tvorem u vás na budoucí pokolení: Kladu do mraků svou duhu a ta bude znamením smlouvy mezi mnou a vámi. Když nakupím nad zemí mraky a v mracích se objeví duha, vzpomenu si na svoji smlouvu, která je mezi mnou a vámi a mezi každým živým tvorem, který má tělo. Voda už nevzroste k potopě, aby zahubila každé tělo.“

  1. čtení – 1 Petr 3,18-22 Voda, která tehdy byla předobrazem křtu, i vám nyní přináší spásu.

  Čtení z prvního listu svatého apoštola Petra.

  Milovaní! Kristus vytrpěl jednou smrt za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby nás smířil s Bohem. Byl sice usmrcen podle těla, ale podle ducha dostal nový život. V tom (duchu) šel a přinesl zprávu duším uvězněným. Oni kdysi nechtěli poslechnout, když Bůh v Noemově době shovívavě vyčkával, zatímco se stavěla archa. Jen několik o…

  ===
  Original video: https://www.youtube.com/watch?v=4o_w3S1igY8
  Downloaded by http://huffduff-video.snarfed.org/ on Mon Feb 22 11:59:58 2021 Available for 30 days after download

  Tagged with people & blogs

  —Huffduffed by sansom