pontus / Pontus

There are no people in pontus’s collective.

Huffduffed (202)

 1. Guardian Angels ~ Fr Ripperger

  A lecture on Angels. What are they? How do they be? What do they do? How can we grow in our relationship to our guardian angel? How did we get our guardian angel? What can guardian angels do & not do? For more sermons & lectures please visit http://sensustraditionis.org/ & remember to do the PenanceWare Fr asks for

  Fr Ripperger’s order of exorcists http://dolorans.org/

  The website https://sensusfidelium.us/ To donate please visit https://sensusfidelium.us/donate-support/

  Donations to Sensus Fidelium is 501(c)3 tax deductible

  ===
  Original video: https://www.youtube.com/watch?v=HROH926Ln-A
  Downloaded by http://huffduff-video.snarfed.org/ on Thu, 21 Mar 2019 22:15:45 GMT Available for 30 days after download

  download

  Tagged with education

  —Huffduffed by pontus

 2. Vad är kärleken till nästan?

  Original video: https://www.youtube.com/watch?v=-8XA-5V_0pg
  Downloaded by http://huffduff-video.snarfed.org/ on Thu, 21 Mar 2019 22:12:39 GMT Available for 30 days after download

  —Huffduffed by pontus

 3. Gå och bygg upp min kyrka!

  Bön inför Krucifixet Denna bön bad Franciskus troligen i januari ar 1206 inför den Korsfästes bild i San Damianokapellet i Assisi. Originalkorset vördas nu i Clarissornas kloster i S:ta Chiara kyrkan. Du Allrahögste, ärorike Gud, upplys mitt hjärtas mörker och ge mig en rätt tro, ett fast hopp och en fullkomlig kärlek samt känsla och insikt, Herre, sa att jag kan uppfylla Ditt heliga och sanna uppdrag.

  ===
  Original video: https://www.youtube.com/watch?v=xDCEewckzH0
  Downloaded by http://huffduff-video.snarfed.org/ on Thu, 21 Mar 2019 22:12:07 GMT Available for 30 days after download

  —Huffduffed by pontus

 4. Katolsk Påsk

  Original video: https://www.youtube.com/watch?v=wb2UwhkBaJY
  Downloaded by http://huffduff-video.snarfed.org/ on Thu, 21 Mar 2019 22:10:20 GMT Available for 30 days after download

  —Huffduffed by pontus

 5. Maria, låt mig får vörda dig!

  Det Marianska Löftet Helige Maximilian Maria Kolbe (1894-1941, 14 aug.)

  Tillat mig att vörda Dig, Allraheligaste Jungfru, tillat mig att vörda dig genom mina förpliktelser och personliga uppoffringar. Tillat mig att leva, arbeta, lida, förtäras och dö för dig. Tillat mig att leda hela världen till dig. Tillat mig att bidra till en allt större upphöjelse av dig, till den allra största upphöjelsen av dig. Tillat mig att ge dig en sadan ära som du förut aldrig har fatt. Tillat andra att överträffa mig i sin iver för din upphöjelse och mig att överträffa dem, sa att i en värdig tävlan din ära alltmer ökar, allt snabbare, allt intensivare, sa som Gud önskar, Han som har skapat dig pa detta outsägliga sätt, högre än alla andra varelser. Endast i dig har Gud vördats utan jämförelse mer än i alla sina heliga. Amen.

  ===
  Original video: https://www.youtube.com/watch?v=vgfdPfmJ-4Q
  Downloaded by http://huffduff-video.snarfed.org/ on Thu, 21 Mar 2019 22:11:29 GMT Available for 30 days after download

  —Huffduffed by pontus

 6. Barmhärtighetens Novena

  Original video: https://www.youtube.com/watch?v=Fdbdi8mMWO8
  Downloaded by http://huffduff-video.snarfed.org/ on Thu, 21 Mar 2019 22:11:01 GMT Available for 30 days after download

  —Huffduffed by pontus

 7. Mitt i Fastan

  Original video: https://www.youtube.com/watch?v=QNNQAxa2vQ4
  Downloaded by http://huffduff-video.snarfed.org/ on Thu, 21 Mar 2019 19:11:40 GMT Available for 30 days after download

  —Huffduffed by pontus

 8. Marie Sju Smärtors Krona

  Original video: https://www.youtube.com/watch?v=-ijdsn6ZgG0
  Downloaded by http://huffduff-video.snarfed.org/ on Thu, 21 Mar 2019 19:11:18 GMT Available for 30 days after download

  —Huffduffed by pontus

 9. Den Helige Ande

  Original video: https://www.youtube.com/watch?v=CdCJP-b4dBw
  Downloaded by http://huffduff-video.snarfed.org/ on Thu, 21 Mar 2019 19:10:55 GMT Available for 30 days after download

  —Huffduffed by pontus

 10. Att säga JA med Maria enligt Saligprisningarna (Matteusevangeliet 5:1-16)

  Inspelad i Klarasalen i Sankt Franciskus Församling i Jönköping den 25 mars 2011

  ===
  Original video: https://www.youtube.com/watch?v=rZ31omcfRkU
  Downloaded by http://huffduff-video.snarfed.org/ on Thu, 21 Mar 2019 19:10:48 GMT Available for 30 days after download

  —Huffduffed by pontus

Page 1 of 21Older