USA på hjärnan: Den amerikanska vägen

Den amerikanska vägen handlar om den omsjungna Highway 61 som skär genom Mississippideltat. Mikael Timm följer spåren av bluesmusiker, medborgarrättsaktivister, bönder, arbetare och FBI-agenter. Ett program om hur bluesen speglar politiken och tvärtom

Also huffduffed as…

  1. USA på hjärnan: Den amerikanska vägen

    —Huffduffed by okej on

Possibly related…