extoreador / tags / education

Tagged with “education” (130)

 1. חלומות יוסף - מקרא, מדרש ופסיכולוגיה, פרופסור טוביה פרי

  שיעור בנושא חלומות יוסף - מקרא, מדרש ופסיכולוגיה כפי שהעבר על ידי פרופסור טוביה פרי במסגרת ימי עיון בתנך במכללת הרצוג גוש עציון בשנת תשע"ב

  ===
  Original video: https://www.youtube.com/watch?v=Wc_d-AtvF2k&list=PLzsXFkiSmxdqTr6bFyEC0xIbwUlyNBUYX&index=30
  Downloaded by http://huffduff-video.snarfed.org/ on Wed Dec 14 15:14:52 2022 Available for 30 days after download

  Tagged with education

  —Huffduffed by extoreador

 2. 1. Introductions

  The American Novel Since 1945 (ENGL 291)

  In this first lecture Professor Hungerford introduces the course's academic requirements and some of its central concerns. She uses a magazine advertisement for James Joyce's Ulysses and an essay by Vladimir Nabokov (author of Lolita, a novel on the syllabus) to establish opposing points of view about what is required to be a competent reader of literature. The contrast between popular emotional appeal and detached artistic judgment frames literary debates from the Modernist, and through the post-45 period. In the second half of lecture, Hungerford shows how the controversies surrounding the publication of Richard Wright's Black Boy highlight the questions of truth, memory, and autobiography that will continue to resurface throughout the course.

  00:00 - Chapter 1. Introduction: Major Themes 08:07 - Chapter 2. Course Requirements 13:43 - Chapter 3. How To Read: On Joyce and Nabokov 29:30 - Chapter 4. Introduction to Richard Wright's "Black Boy": Autobiography and Editorial Influence 43:58 - Chapter 5. Conclusions: "Black Boy" and Major Course Themes

  Complete course materials are available at the Open Yale Courses website: http://open.yale.edu/courses

  This course was recorded in Spring 2008.

  ===
  Original video: https://www.youtube.com/watch?v=TyVAU5iGe0k&list=PLE33BCD966FF96F23
  Downloaded by http://huffduff-video.snarfed.org/ on Thu Nov 17 08:25:05 2022 Available for 30 days after download

  Tagged with education

  —Huffduffed by extoreador

 3. דמותה של הגר בראי הספרות והאמנות, ד”ר רחלי עופר

  שיעור בנושא דמותה של הגר בראי הספרות והאמנות כפי שהעבר על ידי ד"ר רחלי עופר במסגרת ימי עיון בתנך במכללת הרצוג גוש עציון בשנת תשע"ב. התורה מתארת את גירוש הגר וישמעאל באופן תמציתי וחסכני. היצירות הספרותיות והאומנותיות ממלאות את החללים הריקים, ומרחיבות בתיאור המניעים והרגשות של הדמויות השונות. השירים והציורים אשר בהם נעסוק במסגרת הרצאה זו, מתמודדים עם סוגיות מורכבות, אשר בהן דנו גם המדרשים הקדומים ופרשני המקרא. כגון: מה הביא לגירוש, מה הייתה עמדתו של אברהם בנושא, מה היה טיב היחסים בין אברהם להגר והאם צדקה שרה, או שמא חטאה שרה ביחסה להגר. מגוון השירים והציורים מעלים נושאים אקטואליים הנוגעים לזוגיות, לעקרות, לפמיניזם ולקשרים של זרע יצחק עם זרע ישמעאל. במסגרת הרצאה זו נבחן מגוון יצירות ספרותיות ואומנותיות, המנהלות דיאלוג עם המקורות המקראיים, המדרשיים, ואף 'מתכתבות' אלו עם אלו.

  ===
  Original video: https://www.youtube.com/watch?v=C_E6s8eDokk&list=PLzsXFkiSmxdqTr6bFyEC0xIbwUlyNBUYX&index=39
  Downloaded by http://huffduff-video.snarfed.org/ on Wed Nov 16 08:36:20 2022 Available for 30 days after download

  Tagged with education

  —Huffduffed by extoreador

 4. Microeconomics- Everything You Need to Know

  Check out the Ultimate Review Packet for FREE https://www.acdcecon.com/review-packet

  In this video I cover all the concepts for an introductory microeconomics course and AP course. I go super fast so don't take notes. Focus on the big picture ideas, identfy what you still need to practoce, and go back and watch my Unit Summary videos.

  If you like my videos please get the Ultimate Review Packet. It is the best way to say thank you. It is awesome and it's only $10. Here is the link: http://www.acdcecon.com/#!review-packet/czji

  I cover scarcity, opportunit costs, the PPC, comparative advantage, demand, supply, ceilings, floors, shifts, elasticity, taxes, consumer suprlus, consumer choice, costs of production, perfect competition, monopolies, opligopolies, mono[olistic competition, labor markets and firms, monopsonies, public goods, externalities, and the Lorenz curve. Wow! That's a lot. Get ready. Here we go!!!!!!!!!!!!!

  Thank you to Austin for organizing the following:

  Unit 1 1:00 Basics 1:13 PPC 2:17 Absolute & Comparative Advantage 3:07 Circular Flow Model

  Unit 2 4:04 Demand & Supply 5:26 Substitutes & Compliments 5:36 Normal & Inferior Goods 5:46 Elasticity 7:35 Consumer & Producer Surplus 7:52 Price Controls, Ceilings & Floors 8:37 Trade 9:08 Taxes 9:56 Maximizing Utility

  Unit 3 11:03 Prod…

  ===
  Original video: https://www.youtube.com/watch?v=1UxA6JzoT-4
  Downloaded by http://huffduff-video.snarfed.org/ on Mon Nov 14 14:16:18 2022 Available for 30 days after download

  Tagged with education

  —Huffduffed by extoreador

 5. Charlie Munger: How to Invest During a Recession

  Charlie Munger (former Chairman of The Daily Journal Corporation and Vice Chairman at Berkshire Hathaway) has predicted a recession based on the high inflation in 2022. But how do we invest in the resulting stock market crash? Is Warren Buffett style value investing the way to go? And what are Charlie's tips to help us make money in during the recession?

  New Money Clips: https://www.youtube.com/channel/UC2SsZqmrOaiy-ZAnTjWdw4g My Podcast: https://www.youtube.com/c/TheYoungInvestorsPodcast

  If you'd like to try Sharesight, please use my referral link to support the channel! :D https://www.sharesight.com/newmoney (remember you get 4 months free if you sign up to an annual subscription!)

  ★ ★ PROFITFUL ★ ★

  Learn to Invest with Brandon van der Kolk (BUNDLE OFFER) ► http://bit.ly/learntoinvestbundle

  Learn to Master Your Tax Return (SPECIAL OFFER) ► https://bit.ly/3127TdE

  ★ ★ CONTENTS ★ ★ 0:00 Charlie Munger Predicts Stock Market Trouble 0:30 The Latest Inflation Data 1:19 Jerome Powell Announces Interest Rate Hike 2:19 Charlie Munger's Thoughts On Inflation 3:47 The Political Will To Act 5:12 The Fed's Money Printing 6:20 How To Invest During a Recession 7:44 Buffett's Rule Number 1 8:56 Don't Be The Gambler 10:40 Charlie's Thoughts On Stock Crashes 11:31 Value Investing Never Die…

  ===
  Original video: https://www.youtube.com/watch?v=IBCMF2sehuo&list=WL&index=11
  Downloaded by http://huffduff-video.snarfed.org/ on Tue Nov 8 20:44:36 2022 Available for 30 days after download

  Tagged with education

  —Huffduffed by extoreador

 6. Asking Millionaires How They Would Invest $1,000 Today

  Invest smarter with Merlin and take control of your financial future. Learn more and sign up now: https://bit.ly/3y0uubS

  Do you wish finance news wasn't so boring and hard? 📝 Try our FREE newsletter HERE: https://bit.ly/DMarketBriefs

  Want to cashflow $100,000 in 12 months? 💵 Get the playbooks and strategies HERE: https://bit.ly/cashflowme

  FREE ways to support the channel 📈 Get 10 free stocks with moomoo: https://bit.ly/3kpn5wa 📈 Get 12 free stocks with WeBull: https://bit.ly/39OXTwt

  Dive into the shocking world of business crime 🎥 My 2nd YouTube channel: https://bit.ly/YTpuzzle

  Let's be friends and connect 📩 Business inquires: vincent@contentmark.co 📷 Instagram: https://www.instagram.com/hivincentc/ 📱 TikTok: https://www.tiktok.com/@hivincentc 🐦 Twitter: https://twitter.com/hivincentc 👨‍💻 https://vincentchan.io/


  Some legal stuff or whateva

  Some of the links on this page are affiliate links, meaning, at no additional cost to you, I may earn a commission if you click through and make a purchase and/or subscribe. Affiliate commissions help fund videos like this one.

  All opinions expressed by Vincent Chan are solely Vincent Chan’s opinions. You should not treat any opinion expressed by Vincent Chan as a specific inducement to make a particular investment or foll…

  ===
  Original video: https://www.youtube.com/watch?v=JRMSIt3MxmA&list=WL&index=7
  Downloaded by http://huffduff-video.snarfed.org/ on Mon Nov 14 08:13:13 2022 Available for 30 days after download

  Tagged with education

  —Huffduffed by extoreador

 7. דם שפך, יחס התורה להריגת בעלי חיים לאכילה, הרב אלחנן סמט

  שיעור בנושא 'דם שפך' - יחס התורה להריגת בעלי חיים לאכילה כפי שהעבר על ידי הרב אלחנן סמט במסגרת ימי עיון בתנך במכללת הרצוג גוש עציון בשנת תשע"ב. נושאו של פרק י"ז בספר ויקרא נראה רחוק משאלת יחס התורה אל הצמחונות, ובכל זאת עיון בפשוטו של פרק זה מוביל למסקנה שנושא הצמחונות מונח בתשתית של פרק זה.

  ===
  Original video: https://www.youtube.com/watch?v=mbaay4EHAVg&list=PLzsXFkiSmxdqTr6bFyEC0xIbwUlyNBUYX&index=37
  Downloaded by http://huffduff-video.snarfed.org/ on Tue Oct 18 08:46:59 2022 Available for 30 days after download

  Tagged with education

  —Huffduffed by extoreador

 8. מה היה עץ הדעת טוב או רע, הרב יואל בן נון

  שיעור בנושא מה היה עץ הדעת טוב או רע, כפי שהעבר על ידי הרב יואל בן נון במסגרת ימי עיון בתנך במכללת הרצוג גוש עציון בשנת תש"ע

  ===
  Original video: https://www.youtube.com/watch?v=uJSSY-_yRfg&list=PLzsXFkiSmxdqTr6bFyEC0xIbwUlyNBUYX&index=6
  Downloaded by http://huffduff-video.snarfed.org/ on Thu Oct 6 07:50:32 2022 Available for 30 days after download

  Tagged with education

  —Huffduffed by extoreador

Page 1 of 13Older