החזרה למצרים במלכותו של שלמה, ד”ר יעל ציגלר

שיעור בנושא החזרה למצרים במלכותו של שלמה כפי שהעבר על ידי ד"ר יעל ציגלר במסגרת ימי עיון בתנך במכללת הרצוג גוש עציון בשנת תשע"ב

===
Original video: https://www.youtube.com/watch?v=QEM8am2oQjQ&list=PLzsXFkiSmxdqTr6bFyEC0xIbwUlyNBUYX&index=27
Downloaded by http://huffduff-video.snarfed.org/ on Mon Jun 13 07:49:34 2022 Available for 30 days after download

Tagged with education