Jak zrebrandować liberalizm? – okrągły stół ELF - Igrzyska Wolności 2021

sobota 11.09.2021, 18:15 - 19:45 ● Piotr Beniuszys – politolog i socjolog, specjalista w dziedzinie historii liberalizmu i ewolucji zachodnioeuropejskich partii liberalnych ● Elena Leontjeva – prezeska i przewodnicząca zarządu Litewskiego Instytutu Wolnego Rynku ● Daniel Mikecz – węgierski politolog i dziennikarz, pracownik naukowy w Republikon Institute ● Šárka Prát – dyrektorka Instytutu Polityki i Społeczeństwa, członkini zarządu European Liberal Forum think tanku partii ALDE ● Ricardo Silvestre – doktor filozofii, prowadzi podcast Liberal Europe, projekt European Liberal Forum

Moderacja: Natálie Maráková – kierowniczka projektów w praskim biurze Fundacji im. Friedricha Naumanna na rzecz Wolności

Ścieżka: Let’s Talk Liberalism, ELF Roundtables of Ideas

===
Original video: https://www.youtube.com/watch?v=pDfH3SAgWtA
Downloaded by http://huffduff-video.snarfed.org/ on Mon Sep 13 07:11:56 2021 Available for 30 days after download

Tagged with news & politics