Świadome i doinformowane społeczeństwo w obliczu ograniczania wolności mediów w Europie Środ.-Wsch.

sobota 11.09.2021, 20:00 - 20:45 ● Elisabeth Braw – dziennikarka, publicystka, była szefowa RUSI, Królewskiego Instytutu Studiów nad Obronnością i Bezpieczeństwem ● Thomas Kent – były dyrektor Radia Wolna Europa/Radia Liberty ● John Lloyd – dziennikarz, redaktor współpracujący „Financial Times”, członek Nuffield College w Oxfordzie

Moderacja: Wojciech Przybylski – redaktor naczelny Visegrad Insight, prezes Res Publica Nowa

Partner: Visegrad Insight

Bezpieczeństwo państw demokratycznych zależy m.in. od suwerenności informacyjnej: siły i różnorodności przestrzeni medialnej, która pozwala społeczeństwom na bieżąco kontrolować własne rządy. Czy obserwując pewne niekorzystne tendencje i zmiany w przestrzeni medialnej Europy Środkowo-Wschodniej, możemy nadal określać nasze społeczeństwa mianem wolnych i poinformowanych? Z naszymi gośćmi – uznanymi dziennikarzami i analitykami przestrzeni medialnej – zastanowimy się, co można zrobić, by zapewnić suwerenność informacyjną.

===
Original video: https://www.youtube.com/watch?v=99m9uY0S8yc
Downloaded by http://huffduff-video.snarfed.org/ on Mon Sep 13 07:10:21 2021 Available for 30 days after download

Tagged with news & politics