Lördagsintervju 64 med f.d. VD för Scania Leif Östling om oordningen inom det offentliga.

Vi börjar med att kommentera Leif Östlings uttalande om vad ”får jag för pengarna”. Leif berättar att det ofta kommer fram folk till honom och tackar honom för uttalandet om skatterna. Han liknar problemen inom det offentliga med de problem vi hade inom industrin på 80-talet med skenande kostnader och flum. Jämfört med Nederländerna så har Sverige 10 % högre skattetryck. Dessutom har man där en betydligt högre andel av BNP producerad inom det privata. Han är tveksam till högre högre klimatskatter eftersom det drabbar folk på landsbygden hårt. Vi går över till att tala om Scania. 2018 hade man ett resultat på 14 miljarder och man hade en bonus till de anställda på drygt 40.000 kronor per person. Det senaste förluståret var år 1933. År 2008 var också ett svårt år, då halva efterfrågan försvann. Man sa ändå inte upp den fasta personalen utan satsade på utbildning och problemlösning. När konjukturen sedan vände uppåt kunde de ta marknadsandelar och fick en fantastisk lönsamhet.

De anställdas motivation, en bra relation till facket och ordning och reda är viktiga orsaker till framgången.

Vi kommer in på hållbarhet och att AMF, Folksam och Alecta aviserat att de ska kasta ut bolag från sina fonder som inte bedöms ”hållbara”. Vi vet inte hur de ser på ett företag som Scania. Däremot anses ju Tesla st…

===
Original video: https://www.youtube.com/watch?v=qyRvmnd8W-M
Downloaded by http://huffduff-video.snarfed.org/ on Mon, 28 Oct 2019 11:02:52 GMT Available for 30 days after download