Peefy / tags / nonprofits & activism

Tagged with “nonprofits & activism” (12)

 1. Kickoff temauke: Hvordan skal vi redesigne klesbransjen?

  Tekstil- og klesindustrien står for nesten 10 prosent av verdens klimautslipp. I en hel uke skal Studentersamfunnet i Bergen ta for seg klesindustrien og de mange problemstillingene som knyttes til produksjon og konsum av klær. Hva kan vi gjøre, individuelt og som samfunn, for å dreie bransjen i en mer bærekraftig retning?

  Samtidig som gjenbruk og redesign er i vinden og kleskjeder lanserer “grønne” kolleksjoner som “bærekraftige alternativer”, foregår det en produksjon og et konsum som verden ikke tåler. Vi handler brukt og tenker oss om før vi kjøper nytt, men fremdeles går det ganske greit med de store kjedene. Har vi som forbrukere den makten vi ønsker, eller blir de grønne valgene vi prøver å ta bare dråper i havet? Kjøper vi oss bedre samvittighet på Tise, til ingen nytte? Denne uken setter vi søkelyset på klesindustrien og bærekraft. Konsumerer vi mindre i veien mot et mer bærekraftig samfunn når det fremdeles foregår grønnvasking i det skjulte? Hvordan skal vi redesigne klesbransjen?

  ===
  Original video: https://www.youtube.com/watch?v=jGdRF9gqJpY&list=WL&index=138
  Downloaded by http://huffduff-video.snarfed.org/ on Mon Jun 20 15:24:24 2022 Available for 30 days after download

  —Huffduffed by Peefy

 2. Hva er skeivt? Skeivt kulturår 2022 i arkivene og på Wikipedia

  Med Wikimedia Norge, Skeivt Arkiv og Sigrun Espe. Wikimedia Norge og Skeivt Arkiv inviterer til en panelsamtale om hvordan arkiv-, kulturinstitusjoner og Wikipedia kan synliggjøre og formidle skeiv historie.

  2022 er Skeivt kulturår, en feiring for å dokumentere, formidle og diskutere skeiv kunst, kultur og historie. Skeives erfaringer, historie og kultur er ofte ikke representert i arkivene eller på Wikipedia, og er en hvit flekk i vår felles historie. Skeiv historie er ikke er bare historien til homofile, lesbiske, bifile, transpersoner, interkjønn og andre skeive – men det er også historien til samfunnet som helhet.

  I en panelsamtale vil vi undersøke hvordan vi bruker nåtidens merkelapper på fortiden. En økt forståelse for hva skeiv historie er, vil bidra til at vi sammen kan synliggjøre skeiv historie. Samiske skeive er en dobbel minoritet. Doble minoriteter kan oppleve «dobbel usynlighet» og «dobbelt stigma», og desto viktigere er det å løfte frem også disse stemmene. Deres erfaringer bidrar til å utfylle bildet av skeiv historie i Norge.

  I panelet møter du Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell som er sørsamisk skuespiller og musiker og styremedlem i Garmeres, en organisasjon av og for skeive samer som jobber for skeive samers rettigheter, muligheter og synlighet i hele Sápmi; Marthe Gla…

  ===
  Original video: https://www.youtube.com/watch?v=STROwjusXgw&list=WL&index=91
  Downloaded by http://huffduff-video.snarfed.org/ on Mon Jun 20 14:46:43 2022 Available for 30 days after download

  —Huffduffed by Peefy

 3. Klassikaren: Dansen gjennom skuggeheimen (Kristoffer Uppdal)

  Med Ingrid Nestås Mathisen I denne klassikarserien tar vi for oss eit verk i verdslitteraturen som allereie har sin plass i kanon, eller som bør få status som klassikar. Vi inviterer akademikarar, forfattarar, kritikarar og omsetjarar til å velje sin klassikar til samtale eller til å halde føredrag i god formidlings- og opplysningsånd.

  Ingrid Nestås Mathisen, førsteamanuensis i norsk ved Høgskulen på Vestlandet, ser nærare på romansyklusen Dansen gjenom skuggeheimen (1911-1924). I dette storverket i nordisk arbeidarlitteratur tar Uppdal oss med ned i gruvene, inn i hallusinasjonen og ut på anlegget. Vi skal sjå at «Dansen gjennom skuggeheimen» er tittelromanen i syklusen så vel som eit konkret maleri og eit språkleg bilete. Men kva slags dans er det eigentleg snakk om?

  ===
  Original video: https://www.youtube.com/watch?v=Eg73DS2UvwY&list=WL&index=75
  Downloaded by http://huffduff-video.snarfed.org/ on Thu Mar 17 20:29:37 2022 Available for 30 days after download

  —Huffduffed by Peefy

 4. Strømninger i litteraturen: Krig i Ukraina og russisk samtidslitteratur

  Med Sandra Lillebø, Margunn Vikingstad og Ingunn Lunde. Russland har gått til åtak på Ukraina. Ein langvarig konflikt har gått over i full krig. Kva kan den russiske samtidslitteraturen seie oss om den russiske aggresjonen og den krisa Ukraina no står i?

  I 2019 gav professor i russisk språk og litteratur Ingunn Lunde ut Fragmenter av fortid. Historiens rolle i russisk samtidslitteratur. Lunde er kveldens gjest i Strømninger i litteraturen der vi mellom anna skal snakke om russisk historiepolitikk og korleis den russiske litteraturen tematiserer, bearbeider eller set spørsmålsteikn ved så vel fortida som notida – og det på måtar som ofte utfordrar det offisielle statlege narrativet.

  Strømninger i litteraturen er Litteraturhusets faste programpost om aktuelle tema i litteraturen og i det offentlige ordskiftet om litteratur. Med eit lite nikk til den danske litteraturkritikaren og litteraturforskaren Georg Brandes’ (1842–1927) krav om engasjement til forfattaren og litteraturen, set vi aktuelle problem under debatt.

  Det faste panelet i Strømninger i litteraturen består av forfattar og kritikar i Klassekampen Sandra Lillebø og omsetjar og kritikar i Morgenbladet Margunn Vikingstad.

  ===
  Original video: https://www.youtube.com/watch?v=g2v4cX_AZR8&list=WL&index=30
  Downloaded by http://huffduff-video.snarfed.org/ on Mon Mar 14 18:14:12 2022 Available for 30 days after download

  —Huffduffed by Peefy

 5. Vegen til null: den einskildes ansvar

  Med Helge Drange, Linn Stalsberg og Martin Larsen Hirth.

  Kva skal til for at Noreg skal nå målet om klimagassutslepp ned mot null i 2050? I ein serie med tre ulike innfallsvinklar, det personlege engasjementet, næringslivets utfordringar og det politiske ansvar ser vi nærmare på kva som må setjast i verk av tiltak, kva som må ofrast, ja kva som skal til for at vi faktisk får ei reell forandring til det betre for kloten og klimaet.

  Første debatt ut i serien handler om eindkilmenneskets ansvar: kva må eller kan vi alle gjere for å nå målet om nullutslepp? Dei som blir med på å debattere dette er oseanograf og klimaforsker ved Bjerknessenteret Helge Drange og journalist Linn Stalsberg. Stalsberg gav i 2019 ut boka Det er nok nå. Hvordan nyliberalismen ødelegger mennesker og natur. Frå ulike vinkler skal dei belyse korleis vi alle står overfor utfordringa med å redusere klimaavtrykket vårt og kva vi faktisk kan gjere for å løyse dette. Ordstyrar er journalist i Bergens Tidende Martin Larsen Hirth.

  ===
  Original video: https://www.youtube.com/watch?v=Ynfz5AtcIrU&list=WL&index=6
  Downloaded by http://huffduff-video.snarfed.org/ on Wed Feb 2 14:11:22 2022 Available for 30 days after download

  —Huffduffed by Peefy

 6. Maria Tatar: The Big Bad Wolf Reconsidered

  Maria Tatar is the world’s foremost authority on fairy tales. In her distinguished career, the Harvard University professor has analyzed their cultural histories and various meanings and has produced definitive editions of the Brothers Grimm and Hans Christian Andersen. But there’s always been a contrarian streak to her work. Early on, she challenged conventional views, including those of Bruno Bettelheim, who read fairy tales as enactments of children’s untamed urges. Now, she is rethinking the relationship between predator and prey at the heart of our cultural stories. In her talk, Tatar shares her expertise and fresh insights on familiar characters and the tales they inhabit. Maybe the wolf was just misunderstood…

  This annual lecture recognizes a generous multiyear contribution to the Chicago Humanities Festival by Julie and Roger Baskes.

  This program was recorded on November 3, 2013 as part of the 24th annual Chicago Humanities Festival, Animal: What Makes Us Human: http://chf.to/2013Animal

  Video produced by Pentimenti Productions.

  ===
  Original video: https://www.youtube.com/watch?v=mTTT9Gc5WdU&list=WL&index=123
  Downloaded by http://huffduff-video.snarfed.org/ on Sun Jan 16 10:50:07 2022 Available for 30 days after download

  —Huffduffed by Peefy

 7. AOC & Noam Chomsky: The Way Forward

  In this historic, inter-generational meeting of minds, Laura Flanders brings together New York Congresswoman Alexandria Ocasio-Cortez and MIT professor emeritus Noam Chomsky—for the first time ever—to discuss the way forward for people, politics, and the planet. From labor strikes to racial uprisings to climate action to the Great Resignation, they reflect on the renewed power of collective organizing and the changing tide in economic thinking and electoral politics. Their insights demand that we think differently about everything from our nation’s history and its place in the world, to who can run for office in America and win. In their first face-to-face conversation, the mutual admiration is palpable. Laura closes with some thoughts on thinking the unthinkable.

  “We’re now having one of the major strikes in American history when workers are simply saying, ‘We’re not gonna go back to the rotten, oppressive jobs, or precarious circumstances, with no health[care].’ The one-sided class war of the last 40 years is becoming two-sided…” —Noam Chomsky

  “There are already communities actively experimenting and developing solutions… What I work on is not how we find solutions but how we scale [them] to transform our society.” —AOC

  GUESTS Noam Chomsky, Professor Emeritus, Massachusetts Institute of Technol…

  ===
  Original video: https://www.youtube.com/watch?v=b6M9VxHLqV8
  Downloaded by http://huffduff-video.snarfed.org/ on Mon Nov 29 20:12:34 2021 Available for 30 days after download

  —Huffduffed by Peefy

 8. Can Tech Enable Everyone, Everywhere to Make More Sustainable Choices?

  Brought to you by Google at The New York Times Climate Hub. For more information, visit: nytclimatehub.com.

  Speakers: Jason Farago, Critic at Large, The New York Times Matt Brittin, President, EMEA Business and Operations, Google

  ===
  Original video: https://www.youtube.com/watch?v=OJ_iFrLjQAw
  Downloaded by http://huffduff-video.snarfed.org/ on Wed Nov 3 20:14:20 2021 Available for 30 days after download

  —Huffduffed by Peefy

 9. How Can We Strike the Right Balance of Innovative Food Systems?

  The intervention of biotech and innovative industrialization in agriculture could ensure, or compromise, the safety of our food systems and ecosystems. How can we strike the right balance? What needs to be avoided at all costs? Though technologies can produce greater quantities of food from less, while monitoring climate adaptation and reducing the harmful impacts of pesticides on biodiversity, many farmers and rural communities could suffer from the agri-tech revolution. Considering the possible loss of jobs and livelihoods, the inability of farmers to afford “crucial” technologies or chemical inputs, the devaluation of land-use knowledge and traditional farming practices, to what extent does agriculture actually need innovation? Do the benefits outweigh the risks?

  Brought to you by The New York Times Climate Hub. For more information, visit: nytclimatehub.com.

  Speakers: Somini Sengupta - International Climate Reporter, The New York Times Ajay Vir Jakhar - Chairman, Bharat Krishak Samaj

  ===
  Original video: https://www.youtube.com/watch?v=O0ttDg4IP34
  Downloaded by http://huffduff-video.snarfed.org/ on Wed Nov 3 20:09:14 2021 Available for 30 days after download

  —Huffduffed by Peefy

 10. Charlie Kaufman: Antkind [OC]

  Can one film save humanity from the pitfalls of modernity? Academy Award-winning screenwriter Charlie Kaufman (Eternal Sunshine of the Spotless Mind), explores this question in his stunning debut novel. Antkind is the story of B. Rosenberger Rosenberg, an underappreciated film critic and the only person to have seen what he deems to be a destroyed cinematic masterwork. Believing the film is capable of saving civilization and his career, Rosenberg sets out on an artistic quest to reproduce its genius. Like his fictitious antihero, Kaufman explores the power of imagery, cinema, and visual narrative in transforming the future. Joining Kaufman is Greta Johnsen, host and producer of WBEZ’s Nerdette podcast.

  This program is generously underwritten by Elaine and Roger Haydock.

  Donate now to support programs like this: https://www.chicagohumanities.org/donate/

  View captions using Streamtext: https://www.streamtext.net/player?event=CHF_2020

  Order the book Antkind: A Novel online at Seminary Co-op: https://www.semcoop.com/antkind

  Pre-show music by Mad Squabbles: https://madsquabbles.bandcamp.com/track/black-lives

  Explore upcoming events: https://www.chicagohumanities.org/ Connect on Twitter: https://www.twitter.com/ChiHumanities Connect on Facebook: https://www.facebook.com/chicagohum

  ===
  Original video: https://www.youtube.com/watch?v=6hLMgE0LYEo&list=WL&index=140
  Downloaded by http://huffduff-video.snarfed.org/ on Sun Aug 9 10:47:46 2020 Available for 30 days after download

  —Huffduffed by Peefy

Page 1 of 2Older