UiB Innsikt: Klasse: En idéhistorisk reise

UiB Innsikt blir arrangert i samarbeid mellom UiB og Studentersamfunnet i Bergen.

Samfunnsklasse har lenge vært et av de mest sentrale begrepene vi har når vi skal snakke om og forstå sosial og økonomisk ulikhet og lagdeling i samfunnet, både i akademia og i samfunnet for øvrig.

Vi inviterer til et møte hvor vi undersøker hvordan diskusjonen rundt klasse har endret seg de siste århundrene. Bli med oss på reisen fra Marx til Piketty, samt det imellom, for å lære litt om hvordan klassediskusjonen har utviklet seg.

Innleder: Kalle Moene, professor emeritus i økonomi ved UiO

Panel: Kjell Gunnar Salvanes, professor i økonomi ved NHH Lars Peder Nordbakken, økonom hos Civita

Debattleder: Sjur Selsvik, leder for Studentersamfunnet i Bergen

Arrangementet er gratis og åpent for alle!

Velkommen!

===
Original video: https://www.youtube.com/watch?v=LAbN3HegITQ&list=WL&index=94
Downloaded by http://huffduff-video.snarfed.org/ on Mon Jun 20 14:58:50 2022 Available for 30 days after download

download

Tagged with education