Hva er skeivt? Skeivt kulturår 2022 i arkivene og på Wikipedia

Med Wikimedia Norge, Skeivt Arkiv og Sigrun Espe. Wikimedia Norge og Skeivt Arkiv inviterer til en panelsamtale om hvordan arkiv-, kulturinstitusjoner og Wikipedia kan synliggjøre og formidle skeiv historie.

2022 er Skeivt kulturår, en feiring for å dokumentere, formidle og diskutere skeiv kunst, kultur og historie. Skeives erfaringer, historie og kultur er ofte ikke representert i arkivene eller på Wikipedia, og er en hvit flekk i vår felles historie. Skeiv historie er ikke er bare historien til homofile, lesbiske, bifile, transpersoner, interkjønn og andre skeive – men det er også historien til samfunnet som helhet.

I en panelsamtale vil vi undersøke hvordan vi bruker nåtidens merkelapper på fortiden. En økt forståelse for hva skeiv historie er, vil bidra til at vi sammen kan synliggjøre skeiv historie. Samiske skeive er en dobbel minoritet. Doble minoriteter kan oppleve «dobbel usynlighet» og «dobbelt stigma», og desto viktigere er det å løfte frem også disse stemmene. Deres erfaringer bidrar til å utfylle bildet av skeiv historie i Norge.

I panelet møter du Ole-Henrik Bjørkmo Lifjell som er sørsamisk skuespiller og musiker og styremedlem i Garmeres, en organisasjon av og for skeive samer som jobber for skeive samers rettigheter, muligheter og synlighet i hele Sápmi; Marthe Gla…

===
Original video: https://www.youtube.com/watch?v=STROwjusXgw&list=WL&index=91
Downloaded by http://huffduff-video.snarfed.org/ on Mon Jun 20 14:46:43 2022 Available for 30 days after download