UiB Innsikt: Det norske klassesamfunnet: Klasseanalysens relevans i dag

Innledere og panel: Johs. Hjellbrekke (UiB), Maren Toft (UiO) og Jørn Ljunggren (OsloMet).

Dette seminaret blir arrangert i samarbeid mellom UiB og Studentersamfunnet i Bergen.

Når samfunnsvitere gjennom de siste to hundre årene har forsøkt å forstå samfunnet vi lever i, har klasseanalyse vært en av de viktigste tilnærmingene.

Spørsmål om makt, ulikhet, fattigdom, helse og samfunnsutvikling har alle blitt belyst gjennom klasseforskning. Men klasseanalysen har vært omstridt, og klassebegrepet har også blitt omtalt som en «zombie»-kategori; altså ideer, teorier eller begreper som har mistet sin relevans, men som man likevel holder fast ved. Har klasseanalysen fremdeles relevans? Om svaret er ja: på hvilke måter og langs hvilke dimensjoner kan Norge eventuelt beskrives som et klassesamfunn?

UiB Innsikt inviterer til en samtale om hvor viktig klasseanalyse er for å forstå samfunnet vi lever i nå.

Innleder og paneldeltaker: Johs. Hjellbrekke er professor ved Sosiologisk institutt. Han fordyper seg i analyser av av sosiale klasser, eliter, makt, ulikhet og sosial mobilitet. Arbeidslivssosiologi, historisk sosiologi, statistiske metoder for analyse av kategoriske datamengder, vitenskapshistorie og vitenskapsteori.

Innleder og paneldeltaker: Maren Toft er postdoktor ved Institutt…

===
Original video: https://www.youtube.com/watch?v=W07IKd2Q3Dw&list=WL&index=78
Downloaded by http://huffduff-video.snarfed.org/ on Mon Jun 20 14:39:50 2022 Available for 30 days after download

download

Tagged with education