Peter Martin: Funktionsmedicin – kvacksalveri eller paradigmskifte?

Peter Martin driver sedan 2014 framgångsrikt FunMed AB, Göteborgs första läkarmottagning inom funktionsmedicin. Han har innan dess forskat om CNS-läkemedel i 15 år och är medgrundare till Carlsson Research AB.

===
Original video: https://www.youtube.com/watch?v=QPoj1kni6xo
Downloaded by http://huffduff-video.snarfed.org/ on Wed Feb 10 11:53:18 2021 Available for 30 days after download